Helse

Psykisk vold og seksuelle overgrep ødelegger gutter og menns liv

0

Menn som utsettes for alvorlig partnervold eller har vært utsatt for seksuelle overgrep som barn og tenåringer frykter at hjelpeapparatet ikke vil tro på dem, viser en ny bok som lanseres ved UiO 19.2.

Boken Men`s Experience of Violence in Intimate Relationship av Marianne Inéz Lien og Jørgen Lorentzen behandler menns erfaringer med ulike former for vold og viser at menn utsettes for både psykisk og fysisk partnervold. Det omfatter sabotasje og trusler om å fratas omsorg og samvær med barna. De frykter at å forlate en kvinne som bruker vold, kan føre til at de mister kontakt med barna sine. I tillegg frykter mennene å bli mistenkt for å egentlig være den som bruker vold, hvis de ber om hjelp.

Å leve med psykisk vold kan ha alvorlige konsekvenser for helse, men mennene vet ikke hvor hjelpen finnes og hvor de kan henvende seg. Mennene har lenge bagatellisert volden, og gutter som ble utsatt for seksuelle overgrep som barn eller tenåringer har fortrengt overgrepene.

– Vi finner at volden kan ha sin basis i psykologisk overlegenhet og ikke utelukkende i fysisk styrke, og er dermed mindre knyttet til kvinnelighet og mannlighet, forteller Marianne Inéz Lien.

Bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad samarbeider med Utsattmann, men forteller at det er få menn som tar kontakt, trolig fordi det fortsatt er litt tabu for menn å stå frem som ofre for vold eller overgrep. De hjelper blant annet ofre for vold og overgrep med å kreve erstatning og til å stille gjerningspersonen ansvarlig både strafferettslig og erstatningsmessig.

Faktaboks

 • En av fem menn oppgir å ha opplevd vold/overgrep som barn (20 %) (Kilde: Thoresen, S., & Hjemdal, O. K. (Red.) (2014). Vold og voldtekt i Norge. En nasjonal forekomststudie av vold i et livsløpsperspektiv. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.)
 • Omtrent 15 prosent oppga å ha opplevd vold fra partner som voksen
  • Mindre alvorlig vold: 16 %
  • Både mindre alvorlig og alvorlig: 2 % (kvinner: 9 %)
  • Kontrollerende atferd: 32 %
   (Kilde: Thoresen, S., & Hjemdal, O. K. (Red.) (2014). Vold og voldtekt i Norge. En nasjonal forekomststudie av vold i et livsløpsperspektiv. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.)
 • Selv om hjelpetilbudene i seg selv er kjent, er det mindre kjent at de også retter seg mot menn. (Kilde: Proba samfunnsanalyse, Rapport 2017-02)
 • En av fem brukere av Sentre mot incest og seksuelle overgrep er menn. (Kilde: BufDir, Rapportering fra sentrene mot incest og seksuelle overgrep 2015)

Et sted å fylle opp verktøykassen din!

Previous article

Sexleketøy: nødvendighet eller bare lek?

Next article

You may also like

More in Helse