Uncategorized

Introduksjon til REM-søvn

0

Denne artikkelen er en betalt annonse.

Rapid Eye Movement (REM)-søvn er et søvnstadium som oppstår med jevne mellomrom i løpet av søvnsyklusen. Det er preget av et høyt nivå av hjerneaktivitet, raske øyebevegelser og muskellammelse. REM-søvn er en av de fem søvnstadiene og oppstår vanligvis etter en periode med ikke-REM-søvn (NREM).

Under REM-søvn blir hjernen veldig aktiv og genererer drømmer. Faktisk oppstår de fleste levende og minneverdige drømmer under REM-søvn. Hjernens aktivitet under REM-søvn er lik den i våkne timer, med høyfrekvente hjernebølger og økt aktivitet i hjernens visuelle og emosjonelle sentre.

I tillegg til å drømme er REM-søvn også forbundet med en rekke andre fysiologiske prosesser. Det er viktig for hukommelseskonsolidering, læring og følelsesmessig regulering. Studier har vist at REM-søvn er avgjørende for å opprettholde kognitiv funksjon og følelsesmessig velvære.

Hva skjer under REM-søvn?

REM-søvn er preget av flere fysiske endringer i kroppen. En av de mest merkbare er de raske øyebevegelsene som skjer bak lukkede øyelokk. Disse øyebevegelsene antas å være relatert til det visuelle bildet som oppstår under drømmer. Andre fysiske endringer inkluderer økt hjertefrekvens, uregelmessig pust og muskellammelse.

Muskellammelse under REM-søvn er et viktig fenomen som hindrer kroppen i å utføre drømmene som oppstår i løpet av dette søvnstadiet. Denne lammelsen er forårsaket av frigjøring av en nevrotransmitter kalt glycin, som hemmer de motoriske nevronene som kontrollerer skjelettmuskulaturen. Denne lammelsen er nødvendig for å forhindre skade på kroppen under søvn.

REM-søvn oppstår vanligvis flere ganger i løpet av natten, og hver episode blir lengre etter hvert som natten skrider frem. Den første episoden med REM-søvn inntreffer vanligvis omtrent 90 minutter etter innsovning og varer i bare noen få minutter. Påfølgende episoder med REM-søvn kan vare opptil en time.

Forstyrrelser i REM-søvn kan ha negative effekter på kognitiv funksjon og følelsesmessig velvære. Søvnforstyrrelser som narkolepsi, søvnapné og REM søvnadferdsforstyrrelse kan forstyrre den normale syklusen av REM-søvn, noe som fører til en rekke symptomer, inkludert overdreven søvnighet på dagtid, nedsatt hukommelse og konsentrasjon og følelsesmessig ustabilitet.

Avslutningsvis er REM-søvn et viktig søvnstadium som spiller en kritisk rolle i kognitiv funksjon og emosjonell regulering. Under REM-søvn blir hjernen veldig aktiv, og genererer livlige og minneverdige drømmer. Muskellammelse under REM-søvn hindrer kroppen i å utleve disse drømmene og beskytter oss mot skader. Forstyrrelser i REM-søvn kan ha negative effekter på vårt generelle velvære, noe som understreker viktigheten av å opprettholde sunne søvnvaner.

Derav viktigheten av at man har en god og planlagt søvnrutine.

Derfor er fysisk aktivitet helt avgjørende for helse og velvære

Previous article

You may also like