Uncategorized

Introduksjon til REM-søvn

0

Denne artikkelen er en betalt annonse.

Rapid Eye Movement (REM)-søvn er et søvnstadium som oppstår med jevne mellomrom i løpet av søvnsyklusen. Det er preget av et høyt nivå av hjerneaktivitet, raske øyebevegelser og muskellammelse. REM-søvn er en av de fem søvnstadiene og oppstår vanligvis etter en periode med ikke-REM-søvn (NREM).

Under REM-søvn blir hjernen veldig aktiv og genererer drømmer. Faktisk oppstår de fleste levende og minneverdige drømmer under REM-søvn. Hjernens aktivitet under REM-søvn er lik den i våkne timer, med høyfrekvente hjernebølger og økt aktivitet i hjernens visuelle og emosjonelle sentre.

I tillegg til å drømme er REM-søvn også forbundet med en rekke andre fysiologiske prosesser. Det er viktig for hukommelseskonsolidering, læring og følelsesmessig regulering. Studier har vist at REM-søvn er avgjørende for å opprettholde kognitiv funksjon og følelsesmessig velvære.

Hva skjer under REM-søvn?

REM-søvn er preget av flere fysiske endringer i kroppen. En av de mest merkbare er de raske øyebevegelsene som skjer bak lukkede øyelokk. Disse øyebevegelsene antas å være relatert til det visuelle bildet som oppstår under drømmer. Andre fysiske endringer inkluderer økt hjertefrekvens, uregelmessig pust og muskellammelse.

Muskellammelse under REM-søvn er et viktig fenomen som hindrer kroppen i å utføre drømmene som oppstår i løpet av dette søvnstadiet. Denne lammelsen er forårsaket av frigjøring av en nevrotransmitter kalt glycin, som hemmer de motoriske nevronene som kontrollerer skjelettmuskulaturen. Denne lammelsen er nødvendig for å forhindre skade på kroppen under søvn.

REM-søvn oppstår vanligvis flere ganger i løpet av natten, og hver episode blir lengre etter hvert som natten skrider frem. Den første episoden med REM-søvn inntreffer vanligvis omtrent 90 minutter etter innsovning og varer i bare noen få minutter. Påfølgende episoder med REM-søvn kan vare opptil en time.

Forstyrrelser i REM-søvn kan ha negative effekter på kognitiv funksjon og følelsesmessig velvære. Søvnforstyrrelser som narkolepsi, søvnapné og REM søvnadferdsforstyrrelse kan forstyrre den normale syklusen av REM-søvn, noe som fører til en rekke symptomer, inkludert overdreven søvnighet på dagtid, nedsatt hukommelse og konsentrasjon og følelsesmessig ustabilitet.

Avslutningsvis er REM-søvn et viktig søvnstadium som spiller en kritisk rolle i kognitiv funksjon og emosjonell regulering. Under REM-søvn blir hjernen veldig aktiv, og genererer livlige og minneverdige drømmer. Muskellammelse under REM-søvn hindrer kroppen i å utleve disse drømmene og beskytter oss mot skader. Forstyrrelser i REM-søvn kan ha negative effekter på vårt generelle velvære, noe som understreker viktigheten av å opprettholde sunne søvnvaner.

Derav viktigheten av at man har en god og planlagt søvnrutine.

Derfor er fysisk aktivitet helt avgjørende for helse og velvære

Previous article

Dagslys, ulike typer belysning og søvn – kompliserte sammenhenger

Next article

You may also like