Helse

Helse, miljø og sikkerhet – relevant for både bedrifter og ansatte

0

Helse, miljø og sikkerhet, som vanligvis forkortes HMS, er et tema som er relevant for både bedrifter, andre organisasjoner og selvfølgelig også de ansatte. Det er faktisk slik at alle virksomheter er juridisk forpliktet til å gjennomføre en HMS-risikovurdering, og iverksette eventuelle nødvendige tiltak.

HMS handler ikke bare om fysiske uhell og skader

Det er noen som har inntrykk av at HMS bare handler som fysisk sikring og forebygging av fatale ulykker og skader. Uhell og arbeidsskader er lette å relatere til, og det er også relativt enkelt å vurdere risikoen. Likevel er det mange andre faktorer som er relevante i HMS-arbeidet. En HMS-risikovurdering har som hensikt å vurdere alle problemer og farer som er knyttet til arbeidet – både når det gjelder fysisk, psykisk, biologisk og kjemisk risiko.

Legg særlig merke til at psykisk risiko også er en faktor som skal vurderes. I noen tilfeller vil denne typen risiko ha sin opprinnelse i fysiske forhold, som for eksempel støy eller temperatur på arbeidsplassen. Samtidig betyr det at også psykososiale faktorer, som for eksempel konflikter og stress, skal vurderes i forbindelse med en HMS-risikovurdering,

Fysisk risiko kan også oppstå på en rekke ulike områder, og dessuten over tid. Støy, vibrasjoner, og andre fysiske belastninger kan forårsake muskel- og skjelettplager, som er en av de aller vanligste diagnosene i Norge. Det sier også noe om viktigheten ved å vurdere ikke bare konsekvenser, men også sannsynlighet. For å si det enkelt: konsekvensen av at en produksjonsmaskin eksploderer vil være katastrofal, men sannsynligheten er svært lav – konsekvensen av å utsette ansatte for repeterende og belastende bevegelser kan også være alvorlig over tid, men i tillegg er kanskje sannsynligheten svært høy.

Vurder risiko, iverksett tiltak, evaluer og begynn på ny

Arbeid med HMS er ikke en tidsbegrenset prosess, der det er mulig å avslutte med en konklusjon om at all risiko er fjernet. HMS-evalueringer og -tiltak må heller ses på som en kontinuerlig forbedringsprosess, særlig i og med at det er praktisk talt umulig å faktisk fjerne all risiko.

Tiltak kan iverksettes når risiko er identifisert, vurdert og prioritert. En fornuftig tiltaksplan har fokus på de mest alvorlige risikoene, og vil ha som formål å redusere sannsynligheten og /eller konsekvensen knyttet til et risikoområde.

Videre skal en ny evaluering gjennomføres når endringer i arbeidsmiljøet gjør det nødvendig, og i de fleste organisasjoner betyr det at evalueringer bør gjentas med jevne mellomrom.

Global vekst: Strategier for drift av flerspråklige WooCommerce-butikker

Previous article

Få billig reklame for helsebutikken!

Next article

You may also like

More in Helse