Helse

Diagnostisering og undersøkelser i en digital verden

0

Hele sektoren for helsetjenester og medisinsk hjelp er i endring, ikke minst som følge av den stadig raskere digitaliseringen av samfunnet. Helsepersonell har tilgang til en stor mengde digitale og automatiserte hjelpemidler, men det finnes samtidig fortsatt behov for de tradisjonelle «analoge» undersøkelsene i 2022.

Noen eksempler fra moderne medisin

Det er særlig innen testing og analyse av for eksempel genetisk materiale, blodprøver og lignende som digitaliseringen har kommet svært langt. En stor mengde standardtester kan i dag utføres mer eller mindre automatisk, og det er egentlig bare selve blodprøven som fortsatt må fremskaffes manuelt.

På andre områder vil mer eller mindre analoge verktøy være først valget, for eksempel når det gjelder såkalte oftalmoskop og grunnleggende undersøkelse av øyne og netthinne. Det finnes selvfølgelig digitalt utstyr også for denne type diagnostisering, men ved en rask undersøkelse på legekontoret vil det tradisjonelle oftalmoskopet ofte være det foretrukne valget. Ledende leverandører som Abbott har også fortsatt mye slikt utstyr i sortimentet sitt.

Styrker og svakheter ved digital diagnostisering

I stort er digitalisering et særlig godt valg når det gjelder rutinepregede og regelstyrte prosesser. Det er sannsynligvis også derfor som enkle blodprøver og lignende er det området der denne utviklingen har kommet lengst. Kompleksiteten øker når det kommer til for eksempel analyse av MR-bilder og andre prøver i forbindelse med kreft og lignende sykdommer, men det er også gjort forsøk med artifisiell intelligens på slike områder.

Vurdering av en pasients subjektive oppfattelse av et sykdomsbilde er noe av det som kan være aller mest utfordrende for et digitalt system. Dessuten vil et slikt område også åpen for en betydelig risiko når det gjelder at systemer basert på maskinlæring trekker konklusjoner basert på store datautvalg, men uten å ta høyde for de mange menneskelige nyansene. Det er også grunnen til at det helt sikkert vil være behov for et menneskes diagnose og beslutning i lang tid fremover.

Helse er så mye mer enn en sunn kropp – sørg for å ha det bra

Previous article

Derfor kan det være svært praktisk med en høypresisjonsvekt

Next article

You may also like

More in Helse